وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤

دکتر سید حسن اسلامى1

عالمان اهل سنت با آن که به کارگیرى تکنیک (شبیه سازى) (cloning)2 یا تولید مثل غیر جنسى را در عرصه حیوانى مجاز مى دانند, به گونه اى اجماعى هر گونه شبیه سازى در عرصه انسانى را نامشروع و حرام مى شمارند. این حکم از سوى افراد و کنفرانس هاى علمى بارها تأکید شده است. براى مثال عبدالعزیز بن باز3 مفتى بزرگ عربستان, دکتر محمد سید طنطاوى4 شیخ الازهر, دکتر یوسف قرضاوى,5 دکتر فرید نصر واصل6 مفتى مصر, دکتر محمد سلیمان الاشقر7 فقیه اردنى, شیخ مختار السلامى8 مفتى جمهورى تونس, دکتر عبدالمعطى بیومى9 استاد عقاید دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر و (مجمع البحوث الاسلامیه)10, (شوراى اروپایى افتا و تحقیقات),11 (رابطة العالم الاسلامى)12 و مجمع الفقه الاسلامى13 وابسته به سازمان کنفرانس اسلامى طى سخنان و بیانیه هایى به حرمت این کار تصریح کرده اند.


ادامه مطلب ...
- دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٦

دکتر سید حسن اسلامى1

درآمد

شبیه سازى انسانى (human cloning) یا تولیدمثل انسانى جدید از طریقى غیرجنسى که به وسیله تکنیک انتقال هسته سلول پیکرى (Somatic Nuclear Transfer Technique) انجام مى شود, به مثابه جدى ترین چالش قرن, از جنبه هاى گوناگونى مورد نقض و ابرام قرار گرفته و هر اندیشمندى از زاویه اى به آن پرداخته است. برخى از دینداران, اعم از مسلمان و مسیحى, صرفاً به دلایل کلامى و الهیاتى به مخالفت با آن برخاسته اند.2 گروهى نیز دلایل کلامى را موجه ندانسته و تنها به دلایل فقهى شبیه سازى انسانى را نادرست دانسته و حکم به حرمت آن داده اند.3 از این میان پاره اى از مخالفان شبیه سازى جداى از دلایل کلامى و یا فقهى, یا در کنار آنها, پاى دلایل اجتماعى و علمى را به میان کشیده و به استناد آنها انجام تکنیک شبیه سازى را در مورد انسان نادرست و غیر اخلاقى قلمداد کرده اند. از این منظر نقطه ثقل دلایل, نه مستندات فقهى یا کلامى, بلکه پیامدهاى اجتماعى و علمى ناشى از اعمال این تکنیک است که بستر محکومیت آن را فراهم مى سازد. توجه به این دلایل و کارآیى آن براى فقیهى که در صدد افتا در این باره است, کمک مى کند تا تصویر روشن تر و نگرشى جامع تر به آن داشته باشد و نتایج مستقیم یک عمل را از پیامدهاى غیر مستقیم و احتمالى آن جدا سازد. در این نوشته کوشش مى شود تا این سنخ دلایل در دو بخش گزارش و بررسى شود:
الف) دلائل اجتماعى; ب) دلائل علمى.


ادامه مطلب ...
- جمعه ۱۳٩۱/٤/٢۳

سیدحسین همایون مصباح

چکیده: قرن21 را قرن زیست شناسى نامیده اند; چون تکامل علم و تکنیک محصول مشترکى را به نام مهندسى ژنتیک به وجود آورده است که مبناى بسیارى از تغییرات در حیات فکرى و عملى بشر خواهد بود. شبیه سازى انسان که چهره ویژه اى از همان مهندسى ژنتیک مى باشد, هرچند علم نوپا و نوبنیادى است, شعاع درایش آن بس گسترده و عمیق است. در این نوشتار سعى شده است چالش ها و پرسش هاى احتمالى اى که در این زمینه فراروى دین و فقه قرار مى گیرد, بازگو و پاسخ داده شوند. از این روى, نخست درباره شبیه سازى انسان از نظر علمى به اجمال سخن به میان آمده است و سپس دو نگره در مورد شکل گیرى رفتار و خصوصیات انسان بیان شده است: نظریه اى تنها عامل ژن ها را تعیین کننده مى داند و نظریه دیگر به عوامل اجتماعى ـ محیطى و سپس ژنى معطوف است و آن را تعیین کننده مى داند. آن گاه چالش ها و پاسخ هاى آن که کلیدى ترین بخش این جستار است, تبیین تفصیلى مى شوند.


ادامه مطلب ...
- پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٢

سید مصطفى مطبعه چى اصفهانى

در شماره چهل و چهارم مجله (کاوشى نو در فقه اسلامى) که در تابستان 1384 انتشار یافت, در مقاله اى با عنوان (مأخذشناسى شبیه سازى در جهان عرب), 51 منبع به زبان عربى ـ شامل نوزده کتاب, نوزده مقاله و سیزده نشست و همایش علمى ـ به اختصار معرفى شد. نظر به این که این شماره مجله به موضوع شبیه سازى اختصاص یافته است, مقاله حاضر که در تکمیل مقاله پیشین به پیشگاه دانش دوستان تقدیم مى شود, هم شامل مآخذ عربى تازه یابى است که ذکرى از آن نرفته بود و هم مشتمل است بر منابع فارسى که در آن مقال مجالى براى عرضه نیافته بود.
این نوشتار مشتمل بر دو پاره و یک (تمهید) است. پاره نخست به معرفى منابع و مآخذ فارسى اختصاص یافته و دومین پاره شامل منابع و مآخذ عربى است.


ادامه مطلب ...
- دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٩

اشاره:

در عصرى زیست مى کنیم که انسان, به مدد دانش روزافزون خود, هر روز افق هاى تازه اى را به روى خود مى گشاید و به برکت نیروى ابداع گرانه اى که خداوند در نهاد او به ودیعت نهاده است, به قله ها و عرصه هاى جدید و شگفت دست مى یازد و پاى مى نهد. گاه دستاوردهاى او چنان تحول ساز است و دیگر عرصه ها و دستاوردهاى مادى و معنوى اش را دگرگون مى سازد که خود انسان از خیر و شر, و فساد و صلاح کارش در حیرت و تردید فرو مى رود.


ادامه مطلب ...
محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :