فلسفه مجازات

 

مدخل
مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. جامعه ای را نمی توان تصور کرد که متجاوزان به قواعد نوشته یا نانوشته ای را که مبنای اداره آن جامعه است، مشمول مجازات قرار ندهد. در بیشتر ادیان، مجازات جایگاهی محکم و دیرینه دارد. طبق عقاید مذهبی، خاطیان از دستورهای خدا، یا خدایان، در انتظار مجازات آسمانی در این جهان یا، اگر نه، در جهان آخرت خواهند بود.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و شاید پاداش رفتار نیک، همانند مجازات رفتار زشت، شیوه ای باستانی و ریشه دار باشد. اما مجازات ویژگی مشخصی دارد که به نظر می رسد از بعد فلسفی اعمال آن را مساله برانگیز کند، در حالی که درباره پاداش این سخن صادق نیست: مجازات از دیدگاه مجازات دیدگان، خصلتا ناخوشایند است. مسلما برخی از خاطیان می توانند با مجازاتهای مقرر شده کنار بیایند (میزان کنار آمدن آنان در هر مورد، ممکن است متفاوت باشد). ولی از نظر منطقی، همه مجازاتها باید متضمن تنبیه مجرم باشد یعنی متضمن اعمال مجازاتهایی که اصولا ناخوشایند است. [بدین ترتیب،] انسان کیفر دیده با خود کاری کرده است که صرف نظر از هر چیز دیگر، اعمال آن [یعنی مجازات] را برنمی گزید.
این واقعیت مهم درباره مجازات، برای فیلسوفانی که تابع مکتب سودگرایی هستند، نگرانی خاصی ایجاد کرده است. از آنجا که کیفر دیدن ناخوشایند است و، از این رو، فایده ای سلبی دارد، اینان آن را چیزی تلقی می کنند که در نگاه نخست بد است. به نظر اینان، اگر اصلا اعمال مجازات قابل توجیه باشد، تنها به خاطر آثار بعدی ای است که برای کل جامعه فراهم می آورد (مثل کاهش میزان ارتکاب بزه); [بنابراین،] باید سودمندی این آثار به قدری باشد که بر فایده سلبی ابتدایی، که از مجازات ناشی می شود، ارجحیت داشته باشد. جرمی بنتام این احساس نگرانی طرفداران مکتب سودگرایی را نسبت به مجازات، در این سخن مشهورش آورده است: هر مجازاتی سرچشمه پلیدی است; هر مجازاتی ذاتا شر است. (1)
بدیهی است که به رغم اضطراب و نگرانی بنتام، مجازات صرفا نهاد دیرینه ای نیست که قدرتمندان از طریق آن امور دردناکی را بر زیردستان خویش تحمیل می کنند. اگر چنین می بود، باید مجازات را فقط نوعی ظلم و استبداد تلقی می کردیم که با سیر تدریجی جامعه به سوی انصاف و دموکراسی بیشتر، انتظار ریشه کن شدن آن را داشته باشیم. ولی از دوران قدیم در ذهنیت مردم، مجازات چیزی بالاتر از صرف کیفرهای ناگواری دانسته می شد که حکام، آنها را اعمال می کردند. مجازات، همیشه رابطه نزدیکی با اندیشه های حقوق و عدالت داشته است. دست کم در حالات عادی، کسی بدون دلیل، مجازات نمی شود. معمولا مردم به خاطر [سوء] رفتارشان کیفر می بینند. مفهوم سخن فوق، حداقل این است که اعمال کیفر بر مجرم به دلیل تجاوز او به قانون یا قاعده ای [حقوقی] بوده است. ولی صرف نظر از این، ذهنیت رایج مردم این است که اگر قرار است مجازات متناسب باشد و اعمال قدرت بی وجه نباشد، باید مجازاتی از سر استحقاق باشد. خود این که این مفهوم استحقاق دقیقا متضمن چه اموری است مساله ای است پیچیده; بسیاری [از فیلسوفان] اصرار دارند که اولا باید عمل ارادی مجرم، منشا اعمال مجازات باشد و ثانیا مجازات باید به نوعی شایسته یا متناسب با جرم ارتکابی باشد. این به معنای نفی ناگواری مجازات نیست، بلکه به این معنا است که ناخوشایندی ای که لازمه مجازات است، به طور عادلانه (یا به اعتقاد ما به صورت عادلانه) اعمال گردد. این دو ویژگی اصلی کیفر ناخوشایندی و ارتباط ادعایی ای که با عدالت دارد نقش مهمی در اکثر مطالعات فلسفی راجع به مجازات داشته و در بسیاری از آنچه در پی می آید هم عمدتا خواهد داشت. دو توجیه متفاوت
مساله اصلی ای که ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است; البته اگر کیفر اصلا توجیه اخلاقی ای داشته باشد. آنها به طور کلی، از دو منظر کاملا متفاوت، با این مساله رو به رو شده اند. طبق رویکرد آینده نگر یا غایت گرا،(2) تصور می رود توجیه مجازات بر هدفی استوار باشد که امید می رود در آینده، با اعمال کیفری خاص یا با اعمال مجازات به طور کلی، بدان دست یافته یا آن را تقویت کنیم. تفسیر مشهور جرمی بنتام از کیفر در اصول اخلاق و قانون گذاری (1780)، نمونه این رویکرد آینده نگر است. (3) البته زمینه های چنین بینشی به روزگار افلاطون باز می گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می دارد: مجازات، ناظر به خطای گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می شود، تنها نسبت به آینده است که هرگز رشته اش پنبه نخواهد شد تا مجرم و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند. (4) رویکرد دیگر به مجازات که می توان آن را گذشته نگر یا عطف به ماسبق کننده(5) نامید، بشدت با رویکرد نخست مخالف است. تاکید بر ملاحظاتی همچون استحقاق مجازات، و تناسب مجازات با جرم ارتکابی مثالهایی از این نوع رویکردند. در این رویکرد، هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلا مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدا از مجازات حاصل می آیند. از این رو، از دیدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازاتهای قضایی، جبران خطاهای گذشته است. (6) هر دو رویکرد گذشته نگر و آینده نگر، در ذیل بررسی خواهند شد، ولی شایسته است ابتدا به رویکرد گذشته نگر بویژه مشهورترین نمونه آن، یعنی نظریه جبران بپردازیم.
جبران
[ جبران]، از فعل لاتینی retribuere (جبران کردن) اشتقاق یافته و اعتقاد اساسی طرفداران نظریه جبران این است که مجازات به نوعی تاوان جرم تلقی می شود. مفهوم «جبران » در سطح انتقام جویی ابتدایی، مفهومی شناخته شده است: [مثلا دو کودک را در نظر بگیرید] اگر کودک الف کودک ب را کتک بزند، ب احتمالا خواهد گفت: من مجبورت می کنم آن را جبران کنی، و همین که ضربه ای را که خورده بود پس زند، تلافی آن انجام شده تلقی می شود. در محیط رسمی تر برای تعیین کیفر جزایی، همین نوع استعاره به کار می رود. غالبا گفته می شود که مجرم به جامعه مدیون است. همین که مجرم متحمل مجازات شد، می توان گفت بهای جرمش را پرداخته است. هرچند این تعبیرات همه جا متداول است، ولی معنای دقیق استعاره «جبران » به هیچ وجه روشن نیست. مجازات دقیقا چگونه جبران کننده جرم خواهد بود؟ در مواردی همچون دعاوی مدنی معمولی، که در آنجا جبران به معنای دقیق کلمه مطالبه می شود، مفهوم آن کاملا روشن است. فرض کنید من به مال شما خسارت وارد می کنم و شما علیه من اقامه دعوا می کنید: چنانچه دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به شما، ملزم سازد، من به معنای دقیق کلمه این خسارت یعنی بهای آن را خواهم پرداخت. ولی اگر از فضای خسارتهای مدنی خارج شده و پا به عرصه مجازاتهای کیفری بگذاریم، روشن نیست که چگونه تحمل کیفر حبس، جرم ارتکابی را جبران خواهد کرد. زیرا در مورد قربانی جرم، خسارتهای وی به هیچ وجه با حبس مجرم جبران نمی شود; ضرر یا آسیبی که وی تحمل کرده است، هنوز هم وجود دارد. درست است که در ازای ضرر یا آسیبی که شخص وارد می سازد، وی را ملزم به تحمل آن می کنند، اما چرا تصور می شود که تحمل ضرر و زیان توسط مجرم، جبران تحمل ضرر و زیان قربانی جرم است؟ این مساله، بدون هیچ توضیحی همچنان مبهم مانده است. (7)
گاهی طرفداران نظریه جبران در مواجهه با این مشکل، به استعاره دیگری متوسل می شوند و آن استعاره موازنه است. معمولا عدالت با دو کفه ترازو نشان داده می شود. جرم، موازنه را بر هم می زند و مجازات، گویی، در کفه دیگر ترازو قرار می گیرد تا موازنه سابق را برگرداند. اما این که چگونه از این استعاره می توان به شیوه متقاعدکننده ای سود جست، فهم آن باز برای ما مشکل است. دقیقا چگونه ادعا می شود که تنبیه مجرم، موازنه صحیح را برقرار می سازد؟ باز هم [با تنبیه مجرم] صدمه یا ضرری که مجنی علیه آن را تحمل کرده است، همچنان باقی است و روشن نیست که ایراد صدمه و ضرر برابر بر مجرم (مثل محرومیت از آزادی) چگونه می تواند موازنه را ایجاد کند.
استعاره سومی که غالبا طرفداران نظریه جبران به کار می برند، عبارت است از استعاره الغا یا ابطال. گفته می شود مجازات مجرم، خطاهای گذشته وی را می پوشاند. هگل در کتاب خویش، فلسفه حق (1833)، اظهار می دارد: مجازات، خطا را ابطال می کند وگرنه، خطا همچنان باقی می ماند. (8) در اینجا نیز انسان تمایل دارد که بپرسد چگونه می توان تصور کرد که تحمیل کیفر، موجب الغا یا ابطال جرم ارتکاب یافته می شود; زیرا به گفته افلاطون، آنچه انجام شده است، با این حال، ممکن نیست رشته اش پنبه شود. هگل کاملا توضیح نمی دهد که منظورش از ابطال چیست. اما این گفته او که اگر جرم با کیفر پاسخ داده نشود، همچنان باقی می ماند (به زبان آلمانی: gelten wurde به معنای نافذ ماندن و معتبر ماندن) پرده از اعتقاد درونی عمیقی برمی دارد که اکثر مردم، نسبت به نقض قانون، دست کم در مورد قوانین مهم، دارند. در مواردی که شخصی به قتل می رسد، یا مورد ضرب و شتم واقع می شود یا اموالش با آزار و اذیت سرقت می گردد، قویا احساس می کنیم که به سادگی نمی توانیم ساز کنار این جرایم بگذریمز. باید تلاش خود را جهت بازداشت مجرم معطوف داشته و سپس در قبال رفتارش از وی پاسخ بخواهیم; در غیر این صورت به نظر می رسد جرم ارتکابی، مورد تایید ما بوده و اجازه داده ایم که همچنان معتبر باقی بماند. اما همین که با مجرم سبرخورد شودز، احساس می کنیم به طور شایسته ای به جرم وی پاسخ گفته ایم و سعدالت اجرا شده استز.
شایان تاکید است که چنین اعتقاداتی بسیار ریشه دار و متداولند. این اعتقادات، اگر هیچ چیز دیگر را نشان ندهند، دست کم مبین این نکته اند که به نظر اکثریت مردم، این ادعای بنتام که «همه مجازاتها پلیدند» اساسا خلاف وجدان اخلاقی است. از دیدگاه طرفداران نظریه جبران، قضیه برعکس است; مجازات نکردن، شرارت آمیز است. زیرا مجازات نکردن مجرم به این معنا است که اجازه داده ایم جرم وی همچنان باقی بماند. در عین حال، باید گفت مبنای این ادعا که مجازات سمبطلز جرم است، بسیار ابهام دارد. اصرار بر این که جامعه نمی تواند به بقای جرم رضایت بدهد، یک طرف قضیه است; اقدامات باید به گونه ای باشد که نظم اخلاقی و قانونی را حفظ کند. اما این مطلب، توضیح یا توجیه هر اقدامی نیست که به محض بازداشت مجرم، بر وی انجام می شود. این که دقیقا چگونه می توان ادعا کرد اعمال مجازاتهایی همچون جزای نقدی یا حبس، مبطل جرم ارتکابی باشد، به نظر می رسد باز هم نیاز به توضیح دارد.
بنابراین، چنین می نماید که هیچ یک از استعاراتی که تاکنون بررسی کردیم (جبران، موازنه و ابطال) نمی تواند برای طرفداران نظریه جبران توجیه قانع کننده ای درباره مجازات به دست دهد. در نهایت، این استعارات به انحاء مختلف، نشان می دهند تا چه اندازه اعتقادات طرفداران نظریه جبران، در زبان و اندیشه روزمره ما ریشه دارد. در واقع، انسان هرچه با دقت بیشتری این نظریه را مطالعه می کند، کمتر آن را در حد نظریه ای می یابد که دارای چارچوب منطقی روشنی (یا حتی مبهمی) برای توجیه مجازات باشد. در حقیقت، اکثر طرفداران نظریه جبران پذیرفته اند که به این معنا تئوری ای در اختیار ندارند. در عوض، آنچه به ادعای آنان، مبنای نظریه آنان است، یک اصل موضوع علی الادعا بدیهی است; و آن این که ذاتا درست و بجاست که مجرم متحمل مجازات شود. پاره ای از طرفداران نظریه جبران، این اصل را با کمی اختلاف، ولی به همان اندازه بی پرده، بیان می کنند که مجرم فقط مستحق مجازات است. (9) پاره ای از فیلسوفان اخلاق، نسبت به این اعتقاد که برخی از چیزها ذاتا یا طبیعتا خوبند، شدیدا تردید دارند. ولی دیگران، به استناد این که همه توجیهات اخلاقی باید به جایی ختم شوند، از این نظریه دفاع می کنند. زیرا هر چیزی نمی تواند وسیله ای برای رسیدن به یک هدف باشد; بعضی چیزها (لذت، آزادی و حقیقت) باید باشند تا آنها را خوب فی ذاته تلقی کنیم، اما در خصوص مجازات، به نظر می رسد که استناد به حسن ذاتی قابل قبول نباشد. زیرا برخلاف حسن هایی همچون لذت و آزادی که همه جهانیان (یا قریب به اتفاق آنان) ارزشمند و شایسته بودن آنها را پذیرفته اند، اعمال مجازات، روشی است که ارزش آن، حداقل این است که شدیدا قابل بحث است. این که به استناد حسن ذاتی مجازات، از بحث راجع به توجیه مجازات شانه خالی کنیم، تمهیدی نیست که با طرح آن بتوان بسیاری از کسانی را که این اعتقاد را نداشته اند، متقاعد ساخت.
اما در خصوص این قضیه که مجرم فقط مستحق تحمل مجازات است، به نظر می رسد در صورتی که آن را اصل بدیهی هم اعلام کنیم، همان مشکلات مطرح است. پاره ای از نویسندگان، این قضیه را به این شکل مطرح می کنند: اگر شخصی به طور عمد، به یک قاعده حقوقی تجاوز کند، با این که می داند در معرض تحمل مجازات قرار خواهد گرفت، در این صورت، دلیل دیگری برای مجازات وی اقامه نمی شود (یا لازم نیست اقامه شود); شایسته بودن مجازات، به خاطر جرم است و این تمام چیزی است که برای مجازات وجود دارد. مثلا جی. دی. مابوت، از فیلسوفان دانشگاه آکسفورد، در مقاله مشهورش درباره مجازات، درباره تجربیاتش به عنوان ناظم دانشکده که متصدی اجرای مقررات انضباطی بوده است می گوید: خاطیان، یکی از مقررات را نقض کرده بودند که هم من و هم آنان از آن اطلاع داشتیم; چیز دیگری [غیر از این] لازم نبود تا استحقاق مجازات را اثبات نماید. (10) البته این سخن در یک سطح می تواند دقیقا موقعیت یک قاضی، یا به همین جهت ناظم دانشکده، را توصیف کند. اگر اثبات شود که مجرمی مستحق مجازات خاصی است، به این معنا که عالما و عامدا مرتکب جرم مستوجب مجازات مقرر شده، در این صورت، معنایی هست که بدان معنا لازم نیست مسائل دیگری پرسیده شود. [چراکه] قاضی از قبل، همه مبانی ای را که براساس آن حکم به مجازات می دهد، به قدر کافی در اختیار دارد. ولی با صحت تمام این مطالب، باید بگوییم که این مطالب گویی تنها در محدوده نهاد مجازات درست است. تاسیس نهاد مجازات به گونه ای است که هرگاه جرم مستوجب کیفر مقرر عمدا انجام شود، معمولا به طور قطع، دلیل کافی برای اعمال مجازات خواهد بود. اما هیچ یک از مطالب فوق، نمی تواند به این سؤال سطح بالاتر جواب دهد که آیا این نهاد یا رویه عمومی اعمال کیفر بر مجرمان، فی نفسه قابل توجیه است یا خیر. در سیستم کیفری، اموری که شرایط کافی برای مجازات تلقی می شوند، نمی توانند دلیل کافی به دست ما بدهند که چرا ما باید در گام اول اقدام به مجازات نماییم. در نتیجه، استناد به بدیهی بودن تناسب و استحقاق مجازات، هرچند دقیقا مبین تفکر کسانی است که در چارچوب ساختار سیستم کیفری اقدام می کنند، اما نمی تواند به مقدار لازم، نشان دهد که نهاد مجازات، فی نفسه خوب است و خوبی اش یا بدیهی است یا به توسط خودش توجیه می شود. (11) مجازات، حق و بازی منصفانه
از تفسیرهای راجع به نظریه جبران که تا اینجا بررسی شدند، هیچ توجیه قابل قبولی برای مجازات به دست نیامد. حال به نظریه امیدوارکننده تری روی می آوریم. این نظریه، هرچند پیوند مستقیمی با معیارهای قدیمی طرفداران نظریه جبران یعنی تلافی، موازنه و ابطال ندارد، اما غالبا به نوعی نظریه جبران تلقی می شود. اما با این حال، نقطه مشترک این نظریه با معیارهای قدیمی طرفداران نظریه جبران، این ویژگی است که علت اساسی مجازات، توجه به گذشته است. در این توجیه به هیچ هدف آینده ای توجه نمی شود، بلکه توجه آن به خطایی است که سابقا انجام شده است.
مفهوم اساسی نظریه سبازی منصفانهز، (fair play) ،عنوانی که می توان به این نظریه داد این است که مجرم به خاطر احترام نگذاردن به حقوق دیگران، منافع ناعادلانه ای از شهروندان جامعه خود به دست آورده است. او یک شخص مفت خور و عاطل و باطل است; کسی که از منافع سیستم حقوقی و مشارکت اجتماعی برخوردار می شود، بدون این که حاضر باشد سهمی از مسئوولیتها داشته باشد. مثلا سارق، منافع شهروندان جامعه خویش را تصاحب می کند، در حالی که آنان با کار شرافتمندانه بدانها ست یافته اند. سارق به جای ایفای مسئولیت خود در این سیستم حقوقی، از راه میان بر غیر منصفانه، یعنی با تجاوز به حقوق مالی دیگران، به این منافع می رسد. بنابراین، فقط در صورتی نسبت به شهروندانی که از قانون پیروی می کنند، منصفانه رفتار شده است که مجرم چنانچه دستگیر شود، متحمل کیفر شود. طبق این نظریه، وضعیت فوق، تا حدی شبیه حالت یک بازی فوتبال است. اگر تیم الف با خطا کردن، امتیاز غیر منصفانه ای به دست آورد، تنها حق تیم ب است که خاطیان باید با تحمل کیفر، تاوان آن را پس بدهند. وظیفه داور مبنی بر اعمال کیفر، جزئی از وظیفه معمولی او نسبت به شاهد بودن یک بازی منصفانه است. (12)
شاید بتوانیم بدون این که حقوق دیگران را به وسط بکشیم، نظریه بازی منصفانه را مشخص سازیم، ولی این که این نظریه، عادی تر و مقبول تر به نظر می رسد، به خاطر همین حقوق دیگران است. معمولا مجرمی که مجازات می شود، از پاره ای از حقوق خود، البته نه از تمام آن، محروم می شود. مثلا حکم به کیفر حبس، مستلزم محرومیت از حق آزادی رفت و آمد است. طبق نظریه بازی منصفانه، محرومیت از این حقوق را می توان به این شکل توضیح داد: به خاطر این که مجرم، منافع غیر منصفانه ای را از راه تجاوز به حقوق دیگران به دست آورده است، انصاف تنها این خواهد بود که وی با تحمل محرومیت متقابل از حقوق خود، از آن منافع محروم گردد. (13)
به نظر می رسد این رویکرد، اصلاحات تمام عیاری در الگوهای جبران گرایی باشد که قبلا از آنها بحث شد. طبق این رویکرد، به جای استعاره های مبهم و نامفهوم قبلی، چارچوب رضایت بخشی در اختیار ما قرار می گیرد که کیفر را با آرمان اخلاقی ارزشمند و پرجاذبه انصاف پیوند می زند. عوض صرف تلافی و جبران که از نظر عده بسیاری، منجر به ایراد ظالمانه و کینه توزانه آسیب در برابر آسیب می شود، از یک سیستم کیفری برخوردار می شویم که مستلزم محرومیت مجرم از حقوق خود می شود، علاوه بر این که این حق شهروندان پیرو قانون است که انتظار داشته باشند، کسانی که از راه تجاوز به حقوق دیگران، دستاوردهای نامنصفانه ای داشته اند، باید با محرومیت از حقوق خود، امتیازاتشان سلب شود.
ویژگی مهم این الگو، این پیش فرض است که سیستم اجتماعی منافع و مسئولیتهای متقابل، که ما براساس آن زندگی می کنیم، فی نفسه یا به نحو معقولی منصفانه است. اگر در مثال فوتبال، قواعد بازی به جهتی منحرف شود، به گونه ای که یک تیم در ضرر دائمی قرار بگیرد، مطمئنا معقول نیست که به استناد تبادر مفهوم بازی منصفانه، تحمیل مجازات را توجیه نماییم. از این رو، کسانی که از رویکرد بازی منصفانه نسبت به کیفر، حمایت می کنند، نخواهند توانست برای کیفر، توجیه ذاتی قائل شوند، بلکه باید آماده رویارویی با پرسشهای کلی فلسفه سیاسی باشند. مثل این پرسش که آیا ساختارهای اجتماعی کنونی ما منصفانه است. (14)
دومین ویژگی مهم الگوی بازی منصفانه، این است که این الگو، مفهوم تناسب بین جرم و مجازات را به ذهن متبادر می کند. مجرمی که به حقوق دیگران تجاوز کرده است، باید، به نسبت، از حقوق خود محروم شود; وی که امتیاز غیر منصفانه ای به دست آورده است، باید به همان مقدار متحمل ضرر شود. مفاهیم تناسب یا همانندی جرم و کیفر در اندیشه طرفداران نظریه جبران سابقه طولانی دارد که به نظر بسیاری، نمونه شاخص آن، اشاره ویلیام. اس. گیلبرت(15) در کتاب میکادو به سهدف بسیار والای متناسب سازی کیفر با جرمز است. گاهی مفهوم تناسب کیفر، با انتقادات شدیدی مواجه شده است; حکم مذکور در عهد عتیق: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، به نظر بسیاری از آدمیان، نمونه جنبه کینه توزی و بی رحمی نظریه جبران است. تناسب کیفر، از نظر عملی نیز دچار اشکالات خاصی است. [برای مثال،] اگر ادعا شود که مجرم دقیقا از همان حقی که در مورد دیگران نقض کرده است، محروم شود، در این صورت چگونه می توانیم مدعی برخورد با مرتکب تجاوز جنسی، مثلا متجاوز به یک کودک، شویم؟(16)
پاسخ به اشکال اخیر این است که اصل تناسب کیفر لزوما به این معنا نیست که به مفهوم مبهم و دو پهلوی ستناسب دقیق بین مجازات و جرمز پایبند باشیم، بلکه می توانیم نمودار قابل قبولی از جرایم فراهم سازیم که برحسب شدت تجاوز به حقوق آدمی، درجه بندی شود و سپس نموداری از مجازاتهای متناظر با جرایم ایجاد گردد که در آن نمودار بیشترین محرومیت از حقوق، به بیشترین تجاوز پیوند یابد. بدون شک، درباره شدت نسبی جرایم خاص و مجازاتهای آنها، جای بحث هست. اما اعتقاد به چنین نموداری درباره تناسب، اصولا نامعقول یا غیر عملی به نظر نمی رسد. در باب این اتهام که تناسب باعث مجازاتهای وحشیانه (چشم در برابر چشم) می شود، باید گفت که این اتهام هم به سود است و هم به زیان; اگر رابطه بین شدت جرم و کیفر حفظ نشود، تعیین کیفرهای شدید و افراطی (همچون حبس در قبال جرایم مربوط به پارک اتومبیل)، که در آنها مجازات، متناسب با تجاوز ارتکابی نیست دچار منعی نخواهد بود. این موضوع که اصل تناسب، مانع از چنین مجازاتهای شدیدی است، نکته مثبتی برای این نظریه محسوب می شود. البته در صورتی که جرمی سنگین باشد، طرفداران نظریه تناسب، مجازاتهای شدیدی را مجاز خواهند دانست، ولی این که گفته شود طبق این نظریه، طرفداران نظریه تناسب، خود به خود مکلف می شوند قصاص نفس یا عضو را اجرا کنند، سخن صحیحی نخواهد بود. چنانکه مشاهده کردیم، طبق نظریه های تناسب، چنین نسبت دقیقی لازم نیست، و در هر صورت، طرفداران نظریه تناسب، خواهند پذیرفت که انواع خاصی از کیفرها (مثل اعدام یا قطع عضو) باید به دلایل دیگری از سیستم کیفری حذف شوند. (یک جهت آن این است که این کیفرها، غیر قابل جبرانند; این که همیشه احتمال خطای در حکم وجود دارد، چنین می نماید که برای منع اقدامات کیفری دلیل قوی ای باشد. چراکه بعدا اگر پی بردیم که عدالت اجرا نشده است، احتمالا نتوانیم اقدامات انجام شده را جبران کنیم). (17) نظریه جبران سلبی
نظریه هایی را که تا حال بررسی شدند، می توان نظریه های جبران ایجابی نام نهاد; به این دلیل که طرفداران این نظریه ها، ارتکاب جرم را دلیل استحقاق مجازات دانسته اند. اگر این نظریه های ایجابی را کنار نهیم، نظریه ای وجود دارد که بعضا نظریه جبران حداقلی، (minimalist) خوانده می شود، که شایسته تر است به نظریه جبران سلبی موسوم گردد. طبق این نظریه، هیچ کس مجازات نخواهد شد، مگر این که مجرم باشد; به عبارت دیگر، آنچه تا حال [در نظریه های جبران مثبت] اظهار شد، شرط (یا شروط) کافی برای مجازات عادلانه نیست، بلکه تقریبا شرط لازم برای کیفر عادلانه است. اعمال مجازات عادلانه تنها در صورت ارتکاب جرم میسر است. علت این که این نظریه، سلبی خوانده می شود نه ایجابی، این است که در این نظریه، تلاش نمی شود تا توجیه مثبتی برای مجازات ارائه شود، بلکه این نظریه، مبین نوعی اصل محدود کننده یا جنبه ای از آن است: هرطور که نهاد مجازات را به کار بریم و هر توجیهی داشته باشد، اعمال آن را باید همیشه به کسانی محدود کنیم که واقعا مجرمند. (18)
نظریه جبران سلبی برخلاف نظریه ایجابی، کاملا مورد توافق است و تقریبا از پذیرش همگان برخوردار است. نمی توان سیستم اخلاقی معقولی را تصور کرد که این امر را به منزله قاعده اساسی عدالت نپذیرفته باشد که جرم، پیش شرط لازم برای اجرای مناسب مجازات است. با این حال، مهم این است که نباید حمایت همه جانبه از نظریه جبران منفی را نوعی همگامی با نظریه های جبران مثبت تفسیر کنیم و به همین دلیل، هنگام استفاده از عنوان سطرفداری از نظریه جبرانز برای توضیح این اصل محدودکننده که ستنها مجرم باید کیفر ببیندز، باید نهایت احتیاط را به خرج دهیم. اگر می خواهیم نظریه جبران سلبی دچار ابهامی نشود، باید بویژه، روی دو نکته اساسی تاکید کنیم. نخست این که چنانچه پیشتر هم یادآور شدیم، این تفسیر کاملا با نظریه های دیگر راجع به جبران متفاوت است; از این لحاظ که نظریه سلبی مدعی ارائه یک دلیل مثبت برای مجازات یا توجیه آن نیست. دوم این که همان طور که سابقا اشاره کردیم، اصلی که این نظریه به دنبال آن است، اصلی است که دانشمندان علم اخلاق و صاحب نظران حقوق کیفری، از هر نوع و دسته ای، با آن توافق دارند. این که بی گناهی نباید کیفر ببیند، بلکه کیفر فقط از آن مجرم است، یک اصل اساسی عدالت است که گروههای مختلف، هم صاحب نظران حقوق طبیعی و هم مکتب سودپرستی، از آن دفاع می کنند. (گروه اول می توانند بگویند همه با یک حق طبیعی غیر قابل تفکیک متولد می شوند و آن این است که تنها کسی کیفر می بیند که کاملا جرم وی اثبات گردد. گروه اخیر نیز ممکن است این امر را قاعده ارزشمندی در جهت به حداکثر رساندن سود بدانند که دولت هرگز نباید بتواند افراد بی گناه را مجازات کند.) هیچ کدام از این گروهها لزومی ندارد که متمایل به حمایت از نظریه های جبران ایجابی باشند.
در پرتو این اختلافات بسیار اساسی بین نظریه سلبی و ایجابی جبران، جای این پرسش است که آیا بهتر نبود عنوان کاملا جدیدی برای سنظریه سلبیز پیدا کنیم. ولی متاسفانه نظریه سلبی یا حداقلی، آن چنان پیوسته در متون درسی، تحت عنوان گونه ای از نظریه جبران طبقه بندی می شود که هرگونه تلاشی برای ساختن یک عنوان جدید، احتمالا محکوم به شکست است. ولی دلیل معقولی وجود دارد بر این که قاعده صفقط خطاکار را کیفر دهیدش را دارای ارتباطی طبیعی هرچند نسبتا کلی، با نظریه جبران به معنای دقیق کلمه بدانیم. به این معنا که نقطه مشترک این قاعده با نظریه جبران، جنبه اساسا گذشته نگرانه آن است. معنای این سخن این است که این قاعده، توجه اصلی خود را در بحثهای اخلاقی راجع به مجازات، به این پرسش معطوف داشته است که سچه عملی در گذشته انجام شده است؟ز نه این که سدر آینده چه چیزی می توان به دست آورد؟ز اما اکنون از چنین رویکردهایی که مجازات را عطف به گذشته می کرد، روی گردانده و به رویکردهای آینده نگر نظر می افکنیم. طبق این رویکردها، توجیه مجازات در آثار و نتایج سودمندی که در پی مجازات حاصل می شود، نهفته است. نظریه های کاهش دهنده جرم
کسانی که می خواهند براساس آثاری که کیفرها دارند، آنها را توجیه کنند، معمولا به اثر بسیار ساده و واضحی استناد می کنند که به ادعای آنان، سیستم کیفری منشا آن است، یعنی: کاهش میزان جرایم ارتکابی. به طور خلاصه این است نظریه کاهش دهنده در باب هدف توجیه گر مجازات.
معمولا ادعا می شود که مجازات طبق دو شیوه مهم پیشگیری و ارعاب، میزان جرم را کاهش می دهد. ابتدا پیشگیری، (prevention) را در نظر می گیریم. ابتدایی ترین شکل این عقیده این است که اگر برای مجرم، طی مدت خاصی موانعی وجود داشته باشد، حداقل آن این است که طی این مدت، او مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر چیز دیگری نخواهد شد. به اعتقاد طرفداران این نظریه، مجرم خارج از محیط عمل قرار خواهد گرفت. ولی قضیه کاملا به همین سادگی نیست، زیرا طبق داده های آماری، کاملا واضح است که وقتی مجرم از زندان آزاد می شود، در واقع مجال بیشتری برای ارتکاب جرایم مجدد می یابد (از نظر جرم شناسان، این مساله [به نام] تکرار جرم، (recidivism) شناخته می شود.). بنابراین آنچه طرفداران پیشگیری باید اثبات کنند، این است که دوره حبس، در یک زمان مشخص، باعث کاهش میزان کلی جرایم شده است که [در غیر این صورت،] احتمال می رفت در زمان حیات شخص خاصی واقع شود. اگر مجازاتهای حبس از نظر طول مدت کافی باشد، ظاهرا مشکلی در کاهش میزان وقوع جرم نخواهد داشت، اما مشکل اساسی در برابر توقیفهایی است که به منظور پیشگیری از وقوع جرم صورت می گیرد. اگر هدف از توقیف مجرم، صرفا این باشد که با محدود کردن آزادی تبهکار محکوم، وی را از ارتکاب جرایمی در آینده بازداریم، به نظر می رسد طی مدتی که خطری از ناحیه او متوجه جامعه است، تحت مراقبت قرار دادن وی قابل توجیه باشد. و این به نوبه خود، بدین معنا است که مدت بازداشت، که در قبال جرم ارتکابی، مجازات متناسبی تلقی می شده است، به نحو قابل ملاحظه ای طولانی تر شود.
حال مطلب را به شکل دیگری مطرح می کنیم. اگر با ملاحظه جنبه های عدالت و تناسب جرم و مجازات، مجازات متناسب با یک جرم خاص را مثلا ده سال حبس عنوان کنیم، دلیلی نداریم که با توجه به جنبه های پیشگیری، مدت بازداشت فوق را پنج یا ده سال یا حتی بیست سال دیگر اضافه نکنیم. از اینجا معلوم می شود که هرچند توقیفی که برای پیشگیری از وقوع جرم صورت می گیرد، می تواند سلاح مؤثری برای کنترل جرم باشد، ولی به معنای دقیق کلمه، نظریه مجازات تلقی نمی گردد، بلکه فشاری است که در کنار مجازات به معنای دقیق کلمه، و مستقل از آن به کار می رود. اما این که آیا جامعه حق دارد به منظور پیشگیری از وقوع جرم فردی را توقیف کند، (یا به همین جهت اقدامات پیشگیرانه دیگری همچون معالجه اجباری امراض تبهکاران جنسی با داروهای شیمیایی، انجام دهد) یا چنین حقی ندارد، مساله پیچیده و مهمی است. اما این مساله غیر از آن مساله است که آیا جامعه حق مجازات دارد یا خیر. (19)
نظریه ارعاب، (deterrence) ،نظریه ای مقبول در باب مجازات کاهش دهنده، و شاید مورد تاییدترین تفسیر راجع به نحوه توجیه مجازات است. فعل لاتینی deterrere از نظر لغوی به معنای سترسانیدنز است و مقصود اصلی از ارعاب این است که مجرم به خاطر ترس از ضمانت اجراهای کیفری، که در صورت دستگیری با آن مواجه خواهد شد، از ارتکاب جرم دست بردارد. نظریه ارعاب، در این اواخر، عموما با انتقاد عمومی رو به رو بوده است. مطرح ترین انتقاد این است که ثابت شده است که نظریه ارعاب کارآیی ندارد. ادعا می شود که میزان بالای تکرار جرم، حتی در بین کسانی که مجازات حبس های طولانی را سپری کرده اند، به یقین نشانگر کم اثر بودن تهدید مجازات یا بی اثر بودن آن است. (20) این ادعا علی رغم تمام شهرتی که بین جامعه شناسان و جرم شناسان دارد، اساسا بی اعتبار است. این که تبهکاران محکوم، اغلب مجددا مرتکب جرایم می شوند، یقینا نشانگر نترسیدن آنان از مجازات است. البته مجرم حتی مجرم ابتدایی، طبق تعریف، کسی است که از تهدید به مجازات هیچ ترسی به خود راه نداده است. ادعای صاحب نظران طرفدار ارعاب این نیست که جرم را ریشه کن سازند. چراکه این هدف، هدفی غیر واقع بینانه است. آنان ادعا می کنند که کیفر مجرمان اصولا باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، دیگران نیز مرتکب جرم می شوند. در این توجیه به فرد تبهکار، که لزوما به سیستم کیفری تجاوز می کند، توجهی نمی شود، بلکه کل افراد جامعه مورد نظرند. (21)
ولی آیا افراد عادی، از کیفر تبهکاران به هراس می افتند؟ در مواردی گفته می شود که این امر قابل تردید است. مسلما چنین نیست که اکثر مردم وقتی صبح از خواب برمی خیزند، از خود بپرسند، سامروز مرتکب جرم بشوم یا نه؟ز و سپس به ارزیابی خطرات مجازات بنشینند، بلکه بیشتر افراد معمولی، کم و بیش عادت کرده اند که بدون هیچ تاملی از قانون پیروی کنند; بسیاری از افراد، به مخیله شان هم خطور نمی کند که به جرایم سنگینی همچون سرقت از بانک اقدام کنند. نتیجه ای که بعضی از منتقدان سیستم ارعابی از این واقعیت گرفته اند، این است که از یک سو، مجرمانی وجود دارند که از تهدید به مجازات، ترسی به دل راه نمی دهند و از سوی دیگر، شهروندانی با شرافت هم وجود دارند که هرگز، به طور جدی، ارتکاب جرمی را تصور نکرده اند. درباره هیچ کدام از این دو دسته، ارعاب هیچ نقش مؤثری در کاهش جرم ایفا نخواهد کرد.
هرچند این انتقاد موجه به نظر می رسد، ولی مستلزم این است که مردم به دو گروه مشخص ادعایی اشخاص تبهکار و افرادی که قانون را محترم می شمارند تقسیم شوند، که تقسیمی است بسیار آسان گیرانه. در واقع، میان این دو گروه، یعنی کسانی که عزم جزم کرده اند که به ارتکاب جرم، هر جرمی که باشد، ادامه دهند ولو بلغ ما بلغ و کسانی که برای آنان، اقدام به اعمال مجرمانه قابل تصور نیست، احتمالا گروه میانی ای وجود دارد که تعداد آنان هم قابل توجه است و چنانچه کیفری وجود نمی داشت، در اندیشه ارتکاب جرم می بودند. البته تعداد این گروه میانی، نسبت به هر جرمی متفاوت است. خوشبختانه، نزد بسیاری از مردم، قتل عمد انتخاب وسوسه انگیزی محسوب نمی شود، اما در مورد جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر و فرار از پرداخت مالیات، احتمالا خطر مجازات (و وضعیت نامطلوب همراه با آن، همچون لکه ننگ داشتن پرونده کیفری) درباره اکثر افراد نقش مؤثری خواهد داشت. حتی جرایمی که مردم معمولا تصور نمی کنند که مرتکب آن شوند، ممکن است در صورت لغو مجازات، روزی باعث وسوسه آنان شود. مثلا اگر برای سرقت از مغازه ها، مجازاتی وجود نداشته باشد، و هر روز شاهد آن باشیم که مردم اجناس را به طور رایگان برداشته و با خود می برند، در این صورت ظرف چند هفته یا چند ماه، همه مردم به استثنای افراد معدودی که شدیدا پایبند اصول اخلاقی اند، احتمالا وسوسه خواهند شد که از ثروت باد آورده بهره برند. خلاصه این که عقل سلیم قاطعانه حکم می کند که ارعاب به طور کلی، نقشی حیاتی در حمایت از قانون و نظم می تواند داشته باشد و دارد.
صرف نظر از این انتقادها (که عمده آنها انتقادهای ناموجهی اند)، راجع به فایده ارعاب پاره ای از انتقادهای اخلاقی وجود دارد که نظریه ارعاب لزوما با آنها مواجه خواهد شد. اگر ارعاب تنها مبنایی است که برای مجازات وجود دارد، یعنی تنها چیزی که قانونگذاران و قضات باید هنگام وضع و اعمال سیستم کیفری به آن توجه کنند، در این صورت، آیا با قبول این مبنا، باب هر نوع مجازاتی را نگشوده ایم، حتی اگر اخلاقا قابل تردید باشند؟ [در این صورت،] چرا با اعمال کیفرهای واقعا وحشتناک مثل دریدن شکم یا جوشاندن در روغن، جرم را کنترل نکنیم؟ چرا مجازاتهای دسته جمعی (همچون نازیسم که با استفاده از ارعاب شدید، در بخشهایی از اروپای اشغالی موفقیتهایی به دست آورد) را به کار نبریم، تا به خاطر جرم یک نفر، تمام دهکده یا تمام یک خانواده را که مجرم عضوی از آن بوده است، مجازات نماییم؟ حال که کار به اینجا کشید، اساسا چرا تقصیر را معیار کیفر بدانیم؟ چرا افرادی بی گناه را چونان سپر بلا انتخاب نکنیم، با مدارک جعلی برای آنان پرونده نسازیم و با نمایش محاکمات ساختگی مهیج، کیفرهای وحشیانه ای را در موردشان اعمال ننماییم؟ اگر مقصود ما از همه اینها، حصول حداکثر تبلیغات و ارعاب باشد.
طرفداران نظریه ارعاب ممکن است پاسخ دهند که اتخاذ چنین رویه هایی باعث بدنامی قوانین خواهد شد و بنابراین، در درازمدت، شیوه مفیدی برای کاهش جرم نخواهد بود; اما این نکته باقی است که نظریه ارعاب، به خودی خود هیچ محدودیتی در قبال اقدامات ما نسبت به یک فرد ایجاد نخواهد کرد، تا نتیجه مطلوبی که ما از ارعاب دیگران در نظر داریم، تامین شود. اگر با اصطلاحات کانت سخن بگوییم، فرد تبهکار، ظاهرا یکسره ابزار تلقی خواهد شد: ما طبق اصول انصاف با او رو به رو نمی شویم، یا این که درباره این فرد خاص، در این مورد خاص، مجازات عادلانه چیست، مبنای عمل ما نیست. بلکه مجازات او، صرفا ابزاری برای ایجاد منفعت (کاهش جرم) برای جامعه به طور کلی است. (22)
هرچند این انتقادها، ممکن است زیانی به نظریه ارعاب نرساند، اما از آنها چنین برمی آید که اگر قرار است این نظریه، حس عدالت خواهی ما را زیر پا نگذارد، باید اجرای آن به شیوه های خاصی محدود شود. باید اصولی باشند که شیوه هایی را که ما می توانیم از طریق آنها به طور مشروع نتیجه مطلوب، یعنی کاهش جرم، را تامین کنیم محدود سازند. دو قاعده از این گونه قواعد که اهمیت ویژه ای می یابند، عبارتند از: مجازات باید به کسانی اختصاص یابد که طبق آیین دادرسی عادلانه، نسبت به جرمی مقصر شناخته می شوند; و مجازات نباید از ضرر و آسیب حاصل از یک جرم، بیشتر باشد. (چنانچه قبلا مشاهده کردیم، طرفداران نظریه جبران غالبا بر این اصول تاکید دارند; ولی این اصول برای حس عدالت خواهی ما جاذبیت شهودی قوی ای دارند; کاملا مستقل از این که ما جبران را هدفی بدانیم که توجیه کننده مثبت مجازات است یا نه.) اگر این دو اصل محدودکننده را بپذیریم، می توانیم نظریه ای را که حاصل می آید نظریه صترکیبیش مجازات بنامیم: یعنی ارعاب هدف کلی ای را به دست می دهد که بر اساس آن، سیستم کیفری توجیه می شود، اما سیستم کیفری براساس دو اصل عدالت تشکیل می شود. طبق این دو اصل عدالت، حدودی که می توان به آن هدف یعنی ارعاب دست یافت، مشخص خواهد شد. (23)
مطالبی که در دو بند قبلی مطرح شد، بیانگر تنشی است که در بسیاری از زمینه های دیگر فلسفه اخلاق مشهود است: تنش بین هدف گروهی مصلحت اجتماعی و مقتضیات عدالت فردی. مساله خاص موجود در نظریه مجازات، یعنی جایی که به نظر می رسد این تنش دارای قوت خاصی باشد، مساله مجازاتهای عبرت آموز است. فرض کنید که الف باجه تلفنی را تخریب کند و محکوم به جزای نقدی اندکی شده یا به طور مشروط آزاد شود; سپس فرض کنید که این جرایم به تعداد زیادی واقع شود و ب به خاطر ارتکاب همان جرم، شش ماه بعد به دادگاه احضار شود; قاضی خواهد گفت: به تازگی شمار زیادی از این گونه جرایم رخ داده است، و سپس وی را به حداکثر مجازات، یعنی شش ماه حبس محکوم می کند. از یک سو، چنین می نماید که لازمه حس عدالت خواهی یا انصاف جویی ما این است که دو مجرمی که به یک اندازه مقصرند، متحمل مجازات برابر شوند; از سوی دیگر، طبق هدف ارعاب، چنانچه نوع خاصی از جرم باعث تهدید فزاینده ای شود، ممکن است دادگاهها به طور قانونی تصمیم بگیرند که مجرم خاصی را مایه عبرت دیگران قرار دهند. به نظر می رسد راه برون شد از این تعارض، این باشد که قانونگذار می تواند برای جرمی که دارای ضرر کلی برای جامعه است، حداکثر کیفر را مقرر کند. در مرحله بعد، دادگاهها می توانند کمتر از حداکثر مجازات فوق، حکم به مجازات دهند; مشروط بر این که از نظر آنان، چنین شیوه ای بدون این که اثر ارعابی قانون را تضعیف نماید، قابل توجیه باشد. (این نمونه ای است از آنچه بعضا ساصل ارعاب صرفه جویانهز نامیده می شود: اگر مجازات کمتر، برای ارعاب مؤثر بود، هرگز مجازات بیشتری را تحمیل نکنید.) ولی چنانچه دادگاهها به این نتیجه برسند که یک مورد باید مایه عبرت دیگران شود، در اینجا حداکثر مجازات تحمیل می شود. اما کسی که حکم مجازات را دریافت می دارد هرچند، به یک معنا، این بد اقبال

/ 0 نظر / 8 بازدید